skip to Main Content

Gratis vooronderzoek

Deze 1e stap bij ooglaseren is altijd gratis en vrijblijvend bij Dutch Clinic Select. Ook als u niet kiest voor een behandeling of uw ogen niet geschikt zijn. We bekijken uw ogen, doen diverse metingen, u krijgt een gesprek met een van onze oogartsen én een behandeladvies. Na dit voor onderzoek weet u dus al vrijwel zeker of u geschikt bent voor ogen laseren én welke behandeling het beste voor u zou zijn.

Back To Top