skip to Main Content

Monovisie ooglaserbehandeling

Wat is Monovisie?

Monovision is een oplossing voor Presbyopie – het gebrek aan vermogen van de lens van het oog om van vorm te veranderen en zich te focussen op objecten in de buurt of geschreven tekst. Presbyopie treedt op als een natuurlijke achteruitgang van de leesvisie. Het komt het vaakst voor bij mensen van 45 jaar en ouder.

Een Monovision behandeling helpt door één oog te laseren voor veraf en één voor dichtbij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bewezen ooglasertechnieken zoals Lasek en Trans PRK. Een grote factor in het succes van Monovisie is het vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan een nieuwe manier om objecten dichtbij en veraf te zien. Dit aanpassingsproces kan enkele dagen of weken duren. Maar zo’n 30 procent van de mensen kan hier niet aan wennen. Daarom vragen wij u voorafgaand aan een mogelijke behandeling eerst een periode te testen met een set monovisie contactlenzen, zodat u kunt zien of Monovisie geschikt is voor u.

Voordelen van monovisie ooglaseren

U kunt na een succesvolle monovisie behandeling zowel veraf als dichtbij zonder bril zien

Nadelen van monovisie ooglaseren

Monovisie is een compromis

Het resultaat is een zicht dat minder scherp is dan wanneer beide ogen alles scherp zien.

Het contrast van uw zicht wordt minder

Mogelijk herhalingsbehandeling

Er is een redelijke kans dat uw ogen nog verder achteruitgaan met de tijd, zodat een herhalingsbehandeling noodzakelijk is.

Wilt u weten of Monovision geschikt is voor u?

Wij geven u graag meer informatie hierover. Maar ook over de specifieke laserbehandelingen als TransPRK, Intralase en Lasek. Ook kunt u een afspraak inplannen voor een eyescan of intake.

Veiligheid Monovisie

Zoals gezegd wordt een Monovision behandeling uitgevoerd door bewezen laserbehandelingen toe te passen. Dat betekent dat het risico op complicaties klein is. Mochten zich toch complicaties voordoen, dan zijn die eerder hinderlijk dan bedreigend voor uw gezichtsvermogen.

Wat kost Monovisie?

Wij rekenen extra kosten voor een Monovisie behandeling als Personalised treatment bij een Lasek, Trans PRK of Intralase ooglaser behandeling. Bekijk hier onze tarieven. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar aan ooglaser vergoedingen doet? Hier vindt u er meer over.

Afwegingen die u moet maken bij monovisie ooglaseren

Normaal gesproken is het doel van een laserbehandeling het behalen van 100% zicht. Bij een monovisie behandeling wordt ervoor gekozen om zowel dichtbij als veraf scherp te kunnen zien, maar dit gaat ten koste van de kwaliteit van uw uiteindelijke zicht. Doordat uw ene oog dichtbij scherp ziet en het andere veraf werken uw ogen niet meer samen om een beeld te vormen. (Uw hersenen kiezen voor het beeld uit het oog dat het meest geschikt is voor de afstand waarop u kijkt). U zult minder goed diepte waarnemen en het kan zijn dat u bij weinig licht of werk waarbij optimaal zicht vereist is alsnog een bril of lenzen zult moeten dragen waarbij beide ogen voor dichtbij of veraf worden scherpgesteld. Denk hierbij aan ’s nachts auto rijden of gedurende langere tijd ‘priegelwerk’ uitvoeren. Ook als u veel beeldscherm werk verricht kan een leesbril een betere oplossing zijn.

Uw hersenen moeten wennen aan het wisselen tussen uw ogen voor dichtbij of veraf, dit kan enige tijd duren en sommige mensen wennen hier nooit aan. Het is daarom verstandig om vooraf een tijdje monovisie lenzen uit te proberen om te zien of dit bevalt.

Persoonlijke situatie

Verder is het van belang om te weten wat de te verwachten ontwikkeling van uw ouderdomsverziendheid is. Als uw oogarts vermoedt dat dit nog flink kan toenemen dan kan het zijn dat uw behandeling na enige tijd niet meer afdoende is en u alsnog een bril of lenzen zult moeten dragen.

Back To Top