skip to Main Content

Monovisie ooglaserbehandeling – Leesbrilcorrectie

De meeste mensen krijgen er mee te maken: ouderdomsverziendheid. Ook wel presbyopie genoemd. Bij deze kwaal ziet u dichtbij steeds slechter. Het meest merkbare gevolg daarvan is dat u moeite krijgt met lezen. Sommige mensen kiezen voor een leesbril. Er is echter nog een optie: een leesbrilcorrectie, de zogenaamde Monovisie ooglaserbehandeling.

Bij een monovisie behandeling wordt één oog (indien nodig) behandeld voor veraf scherp zien en het andere oog voor dichtbij. Deze techniek wordt al langer toegepast bij lenzen en sinds enige tijd ook bij het ogen laseren.

Wat is Monovisie?

Monovision is een oplossing voor Presbyopie – het gebrek aan vermogen van de lens van het oog om van vorm te veranderen en zich te focussen op objecten in de buurt of geschreven tekst. Presbyopie treedt op als een natuurlijke achteruitgang van de leesvisie. Het komt het vaakst voor bij mensen van 45 jaar en ouder.

Monovision corrigeert het gezichtsvermogen in het dominante oog voor afstandszicht, terwijl het andere oog bijziend blijft, zodat u dichtbij objecten kan zien. De ogen werken nog steeds samen, waardoor op elke afstand een duidelijker zicht mogelijk is. Monovision werkt omdat het brein meer gericht is op visuele informatie van het dominante oog. Afstandszicht wordt niet significant verstoord wanneer een lens op het niet-dominante oog wordt aangebracht om het zicht nabij te verbeteren.

Hoe werkt een Monovision behandeling?

Monovisie helpt door één oog te laseren voor veraf en één voor dichtbij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bewezen ooglasertechnieken zoals Lasek en Trans PRK. Een grote factor in het succes van Monovisie is het vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan een nieuwe manier om objecten dichtbij en veraf te zien. Dit aanpassingsproces kan enkele dagen of weken duren. Maar zo’n 30 procent van de mensen kan hier niet aan wennen. Daarom vragen wij u voorafgaand aan een mogelijke behandeling eerst een periode te testen met een set monovisie contactlenzen, zodat u kunt zien of Monovisie geschikt is voor u.

Veiligheid Monovisie

Zoals gezegd wordt een Monovision behandeling uitgevoerd door bewezen laserbehandelingen toe te passen. Dat betekent dat het risico op complicaties klein is. Mochten zich toch complicaties voordoen, dan zijn die eerder hinderlijk dan bedreigend voor uw gezichtsvermogen.

Wat kost Monovisie?

Wij rekenen extra kosten voor een Monovisie behandeling als Personalised treatment bij een Lasek, Trans PRK of Intralase ooglaser behandeling. Bekijk hier onze tarieven. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar aan ooglaser vergoedingen doet? Hier vindt u meer informatie daarover.

De voordelen van monovisie ooglaseren

Een monovisie behandeling is altijd onderdeel van een ooglaserbehandeling en heeft verschillende voordelen;

  • U kunt na een succesvolle monovisie behandeling zowel veraf als dichtbij zonder bril zien

Nadelen van monovisie ooglaseren

Zijn er nadelen of risico’s?

  • Monovisie is een compromis
    Het resultaat is een zicht dat minder scherp is dan wanneer beide ogen alles scherp zien.
  • Het contrast van uw zicht kan verminderen
  • Mogelijk herhalingsbehandeling
    Er is een redelijke kans dat uw ogen nog verder achteruitgaan met de tijd, zodat een herhalingsbehandeling noodzakelijk is.

Afwegingen die u moet maken bij monovisie ooglaseren

Normaal gesproken is het doel van een laserbehandeling het behalen van 100% zicht. Bij een monovisie behandeling wordt ervoor gekozen om zowel dichtbij als veraf scherp te kunnen zien, maar dit gaat ten koste van de kwaliteit van uw uiteindelijke zicht. Doordat uw ene oog dichtbij scherp ziet en het andere veraf werken uw ogen niet meer samen om een beeld te vormen. (Uw hersenen kiezen voor het beeld uit het oog dat het meest geschikt is voor de afstand waarop u kijkt). U zult minder goed diepte waarnemen en het kan zijn dat u bij weinig licht of werk waarbij optimaal zicht vereist is alsnog een bril of lenzen zult moeten dragen waarbij beide ogen voor dichtbij of veraf worden scherpgesteld. Denk hierbij aan ’s nachts auto rijden of gedurende langere tijd ‘priegelwerk’ uitvoeren. Ook als u veel beeldscherm werk verricht kan een leesbril een betere oplossing zijn.

Uw hersenen moeten wennen aan het wisselen tussen uw ogen voor dichtbij of veraf, dit kan enige tijd duren en sommige mensen wennen hier nooit aan. Het is daarom verstandig om vooraf een tijdje monovisie lenzen uit te proberen om te zien of dit bevalt.

Persoonlijke situatie

Verder is het van belang om te weten wat de te verwachten ontwikkeling van uw ouderdomsverziendheid is. Als uw oogarts vermoedt dat dit nog flink kan toenemen dan kan het zijn dat uw behandeling na enige tijd niet meer afdoende is en u alsnog een bril of lenzen zult moeten dragen.

Betalen in TERMIJNEN

Kunt u de ooglaserbehandeling niet direct in één keer betalen? Dat hoeft geen probleem te zijn.

Is de leesbrilcorrectie geschikt voor u?

Het vooronderzoek is geheel vrijblijvend. Tijdens het gratis vooronderzoek geven we u inzicht in de behandeling die het meest geschikt is voor de conditie van uw ogen. Wilt u meer weten of over de leesbrilcorrectie? Neem dan contact met ons op. Of boek direct een gratis consult in onze oogkliniek in Hoofddorp.

Veelgestelde vragen over de Monovisie behandeling

Wat is een leesbrilcorrectie?

Een leesbrilcorrectie, ook wel monovisie behandeling genoemd, wordt toegepast bij ouderdomsverziendheid of presbyopie. Tijdens de monovisie ooglaserbehandeling wordt één oog behandeld om dichtbij scherp te zien en het andere voor veraf scherp te zien.

Ben ik geschikt voor een leesbrilcorrectie?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het ondergaan van deze behandeling.Een monovisie ooglaserbehandeling wordt door oogartsen alleen uitgevoerd bij mannen en vrouwen jonger dan 65 jaar. U heeft een leesbrilsterkte vanaf +1.50 en u draagt voor veraf geen contactlenzen of bril of u een brilsterkte heeft tussen +1.00 en +3.00, dan kan een leesbrilcorrectie een oplossing zien. De oogsterkte dient bovendien stabiel te zijn, waarbij de verwachting is dat er geen grote veranderingen in de bestaande afwijking ontstaan. Een oogarts bekijkt en beoordeelt uw geschiktheid tijdens een medisch vooronderzoek.

Is een leesbrilcorrectie veilig?

De monovisie ooglaserbehandeling wordt toegepast met effectief bewezen laserapparatuur. De kans op het ontstaan van complicaties is erg klein. De bijwerkingen die zich kunnen voordoen, worden eerder als irritant en hinderlijk ervaren. Ze vormen geen bedreiging voor het gezichtsvermogen.

Back To Top