skip to Main Content

Kwaliteitszorg

Wij doen ons uiterste best voor goede zorg. Zowel in de vorm van goede behandelingen als het traject daaromheen. Wij gaan voor een behandeling met bevredigend resultaat, waarbij u constant het gevoel heeft in goede handen te zijn. Heeft u dat gevoel niet gehad of bent u ontevreden met het resultaat? Dan willen wij dat ook graag weten.

Onderdeel van goede zorg is dat wij blijven streven naar verbetering. Ook daarom gaan we graag met u in gesprek als u niet helemaal tevreden bent. Zo zoeken we samen naar een oplossing. Komt die oplossing er niet of blijft er onoverbrugbaar verschil van mening. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Uw klacht – over de algehele zorg of een medewerker in het bijzonder – wordt dan behandeld door een onafhankelijke commissie.

Onafhankelijke klachtencommissie

Deze commissie probeert recht te doen aan uw klacht en functioneert onafhankelijk van onze oogkliniek. Hier kunt u schriftelijk uw klacht indienen. De klachtencommissie komt vervolgens met een oordeel dat bindend is.

Back To Top