skip to Main Content
Claim je korting maak nu een afspraak!

Hoge openingskorting tot wel €350,- voor de eerste 150 behandelingen

Klachtenregeling

Het beleid van het Nationaal Oogcentrum steunt op 3 pijlers: veiligheid, doelmatigheid en cliënt- en patiënttevredenheid.

Al onze cliënten en patiënten ontvangen per e-mail een digitaal vragenformulier. Alle tot op heden volledig ingevulde formulieren zijn verwerkt in een klanttevredenheidsonderzoek.

Klachten en geschillen

Nationaal Oogcentrum vindt het belangrijk dat haar patiënten, cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers en de specialisten van de kliniek ernaar om je tijdens je verblijf en tijdens je behandeling in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat je ervaringen hebt die je als onjuist of onterecht ervaart.

Wij vinden het belangrijk dat je ongenoegen weggenomen wordt. Daarnaast is een klacht voor ons ook ‘een gratis advies’. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde procedures nog eens nader te bekijken of om ons beleid bij te stellen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan jouw wensen betreffende de afhandeling van jouw klacht. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden waarop jouw klacht behandeld kan worden.

In deze procedure lees je er meer over. Als je een persoonlijke toelichting wilt op de klachtenopvang bij het Nationaal Huidcentrum kun je contact opnemen met de directie.

Direct bespreken

De snelste manier waarmee de oorzaak van jouw klacht weggenomen kan worden, is om deze direct te uiten en hiermee niet te wachten. Zo kun je jouw ervaringen bespreken met degene die volgens jou de oorzaak is van wat er is misgegaan.

Schriftelijk voorleggen aan de directie

Wanneer de klacht een medewerker betreft of je bent van mening dat de klacht niet door de direct betrokkenen is opgelost, kun je de klacht schriftelijk voorleggen aan de directie. De directie zal de klacht intern bespreken en zo mogelijk oplossen of je uitnodigen voor een gesprek. Samen kun je dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden.

Termijn

Doordat de behandeling van de klacht door de directie zoveel mogelijk mondeling plaatsvindt, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Gestreefd wordt naar een termijn van twee tot vier weken. De maximale termijn bedraagt 6 weken.

Geschillencommissie

Wanneer je er met de klachtencommissie niet uitkomt ontstaat er een geschil. Deze kan in behandeling genomen worden door De Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die uitspraak doet over geschillen tussen klinieken en cliënten of patiënten. De geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Informatie over de geschillencommissie is opvraagbaar.

E-mail

Een eventuele schriftelijke klacht kun je mailen aan info@nationaaloogcentrum.nl of per post versturen aan Nationaal Oogcentrum, t.a.v. de directie, adres; Naarderpoort 2A 1411 MA  Naarden.

Patiëntwaarderingen
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top