Wavefront

Wavefront is de naam voor een geavanceerde methode voor het in kaart brengen van het oppervlak van een oog. Wavefront is geen ooglaserbehandeling op zichzelf, maar het kan onderdeel zijn van een Lasik, Lasek, Epi-Lasik of PRK behandeling. Met de gegevens die worden verkregen uit een wavefront meting kan de ooglaser met hoogst mogelijke precisie worden aangestuurd voor een optimaal resultaat van de behandeling.

Wat is een wavefront meting?

Stelt u zich licht voor dat op het oog valt als een bundel stralen. Als je op de punten van deze bundel stralen loodrechte lijnen zou trekken krijg je een zogenaamde wavefront kaart. Bij een oog met perfect zicht is de wavefront perfect plat, een oog met afwijkingen resulteert in een onregelmatige wavefront.

Bij een wavefront meting wordt er licht in het oog geprojecteerd, dit licht kaatst vervolgens terug via de achterwand van het oog. Als het licht weer naar buiten komt meet een sensor waar dit licht terecht komt. Een oog met afwijkingen zal het licht anders breken (van richting veranderen) dan een perfect oog. Aan de hand van deze afwijkingen kan een driedimensionaal beeld worden gemaakt van het oppervlakte van de ooglens, waarmee de laser wordt aangestuurd om de correcties uit te voeren.

Wavefront meting

Schematische weergave van een wavefront meting.

Met een wavefront meting kunnen afwijkingen van het oog veel nauwkeuriger in kaart worden gebracht dan met traditionele meetmethodes, er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen afwijkingen van hoge orde en afwijkingen van lage orde.

Zonder wavefront meting kunnen alleen aberraties (afwijkingen) van lage orde in kaart worden gebracht en behandeld, dit zijn o.a. bijziendheid, verziendheid en astigmatisme. Aberraties van hoge orde zijn o.a. coma, defocus, trefoil, quadrafoil, pentafoil, secundair astigmatisme. Deze laatste groep kan via een wavefront meting in kaart worden gebracht en behandeld.

Wavefront

Voorbeelden van wavefront kaarten.

Hoe gaat een wavefront behandeling in de praktijk?

Er zijn verschillende producenten die meetapparatuur leveren, de meting kan per type apparaat een beetje verschillen. In grote lijnen ziet een wavefront behandeling er als volgt uit:

wavefront behandeling

Wavefront behandeling

  1. U legt uw kin op een kinsteun en u wordt gevraagd in het meetapparaat te kijken
  2. Focus uw blik op een lichtpunt in het apparaat.
  3. Na een paar seconden is de meting klaar.

De resultaten van de meting worden vergeleken met gestandaardiseerde gegevens van vergelijkbare ogen om de afwijkingen te bepalen. Uw oogarts gaat nu aan de hand van de verzamelde gegevens van uw oog een behandelplan opstellen waarmee uw zicht zo goed mogelijk verbeterd kan worden.

Lees meer over de verschillende behandelmethodes.