Wanneer wordt ooglaseren vergoed?

In principe wordt ooglaseren niet vergoed. Dit houdt in dat uw zorgverzekering – in ieder geval de basisverzekering – de kosten van ogen laten laseren niet dekt. Dat betekent niet per se dat u voor ooglaseren een vergoeding kunt vergeten. Een vergoeding voor ooglaseren vanuit de basisverzekering is niet de enige mogelijke vergoeding waarvoor u in aanmerking kan komen. Hier leest u meer over vergoedingen voor ogen laseren door verzekeraars en werkgevers.

Welke zorgverzekering dekt ooglaseren?

Zoals gezegd worden de kosten van ooglaseren niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit type zorgverzekering heeft iedereen. Wat de basisverzekering precies vergoedt wordt grotendeels bepaald door de overheid. Voor ooglaseren maakt welke verzekering u heeft dan ook niet zo heel veel uit. Tenminste, wat de basisverzekering betreft. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden wel een deel van de kosten van ooglaseren. De vergoeding van ooglaseren komt dan meestal neer op 10 procent van de totale kosten. Meestal met een maximum vergoeding. Wie vergoedt ooglaseren? Dat verschilt per verzekeraar. Als u zeker wilt zijn van een vergoeding voor ooglaseren kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering raadplegen.

Vergoeding ooglaseren bij medische indicatie

In sommige gevallen kunt u een volledige vergoeding voor ooglaseren krijgen van uw zorgverzekeraar. Dit kan uitsluitend wanneer er een medische noodzaak is voor een ooglaserbehandeling. Een medische noodzaak is er bijvoorbeeld wanneer u een grote zichtafwijking heeft, maar geen lenzen of bril kan dragen. Bijvoorbeeld door allergie voor lenzen en een groot verschil in refractie afwijking tussen beide ogen. Niet alle zorgverzekeringen vergoeden ooglaseren na een medische indicatie. Zorgverzekeraars die ooglaseren vergoeden na een medische indicatie, vergoeden meestal 100 procent van de kosten.

Vergoeding ooglaseren door werkgever

Een andere situatie waarin u soms voor een vergoeding voor ooglaseren in aanmerking komt, is wanneer uw werkgever dit vergoedt. Dit is echter zeer zeldzaam. In sommige gevallen is er een vergoeding voor ooglaseren voor militair personeel. Het gaat hier dan uitsluitend om functies waarbij goed zicht absoluut noodzakelijk is. Ook moet van tevoren worden vastgesteld dat een ooglaserbehandeling het zicht in voldoende mate herstelt. Er bestaat niet zoiets als een vergoeding van ooglaseren voor politie of overig militair personeel. In de meeste gevallen dient u zelf te zorgen voor goed zicht. In zeldzame gevallen vergoeden ook andere werkgevers dan de overheid de kosten van ooglaseren. In de meeste gevallen gaat het dan wel om maatwerk. Heeft u een functie waarin goed zicht absoluut noodzakelijk is? Dan kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding voor ogen laten laseren bespreken met uw werkgever.

Ooglaseren vergoeding zorgverzekeraars 2018

Ooglaseren wordt in principe niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Wie bij ooglaseren voor een vergoeding in aanmerking wil komen, heeft vrijwel altijd een aanvullende zorgverzekering nodig. Deze dekt dan een deel van kosten van ooglaseren. De basisverzekering van elke zorgverzekeraar vergoedt 100 procent van de kosten van ooglaseren bij aangetoonde medische noodzaak. Dit komt echter zelden voor.

Ooglaseren vergoeding VGZ 2018

Zorgverzekeraar VGZ heeft in 2018 één aanvullend pakket dat ooglaseren vergoedt. Het gaat om de aanvullende zorgverzekering Aanvullend Best. Dit pakket vergoedt eenmalig €500,- wanneer u uw ogen laat laseren. Met deze ooglaser vergoeding van VGZ kunt besparen op de kosten van een ooglaserbehandeling. Daarnaast heeft VGZ prijsafspraken gemaakt met een beperkt aantal ooglaserklinieken. De combinatie van een zorgverzekering van VGZ die ooglaseren vergoedt en een behandeling in een van deze oogklinieken, maakt uw behandeling relatief voordelig.

Ooglaseren vergoeding Menzis 2018

Menzis vergoedt ooglaseren uitsluitend bij aangetoonde medische noodzaak. Wat houdt medische noodzaak bij ooglaseren in? Wanneer een arts vaststelt dat u andere hulpmiddelen als een bril of lenzen niet veilig kunt gebruiken, is er medische noodzaak. In dergelijke gevallen vergoedt Menzis ooglaseren voor 100 procent, wanneer de behandeling wordt uitgevoerd door een ooglaserkliniek met een contract bij Menzis. Heeft de kliniek niet zo’n contract? Dan vergoedt Menzis slechts een deel van de kosten.

Ooglaseren vergoeding IZA 2018

Een ooglaservergoeding bij zorgverzekeraar IZA wordt in 2018 in principe niet verstrekt. Enkel bij medische noodzaak wordt een laserbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering. IZA heeft aanvullende zorgverzekeringen genaamd IZA Extra Zorg 1 t/m 4. Vanaf IZA Extra Zorg 2 wordt een kleine vergoeding voor ooglaseren betaald. Het gaat om €100,- in IZA Extra Zorg 2 en loopt op tot €225,- in het pakket IZA Extra Zorg 4. Deze bedragen gelden voor álle zichthulpmiddelen. Dat betekent als ook al kosten voor lenzen of een bril vergoed zijn, de vergoeding vanuit deze zorgverzekering minder wordt.

Ooglaseren vergoeding DSW 2018

Via een basisverzekering of aanvullende zorgverzekering is een ooglaser vergoeding bij DSW niet mogelijk. Net als bij andere verzekeraars wordt ooglaseren door DSW vergoed wanneer er sprake is van aangetoonde medische noodzaak. In dat geval worden de kosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering en betaalt u uitsluitend het eigen risico.

Ooglaseren vergoeding FBTO 2018

FBTO vergoedt ooglaseren via geen enkel aanvullend pakket. Ook voor zorgverzekeraar FBTO geldt dat ooglaseren uitsluitend vanuit medische noodzaak vergoed wordt. Ook pakketten die wel andere zichthulpmiddelen als brillen en lenzen vergoeden, vergoeden niet de kosten van een ooglaserbehandeling.

Ooglaseren vergoeding ONVZ 2018

Buiten de verplichte vergoeding voor ooglaseren wegens medische noodzaak, vergoedt ONVZ ooglaseren via enkele aanvullende zorgpakketten. Het gaat in 2018 om de aanvullende zorg van Optifit, Topfit en Superfit. Deze aanvullende zorgverzekeringen van ONVZ vergoeden respectievelijk €175,-, €350,- en €500,-. Belangrijk om te weten is dat deze vergoeding voor twee aansluitende kalenderjaren geldt. Wanneer u in 2018 uw ogen laat laseren, kunt u in 2019 geen beroep meer doen op een vergoeding voor ooglaseren bij ONVZ.